Ga naar de inhoud
Home » Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Alle blogs en artikels op PinGetest.be zijn zelf geschreven. Ook de foto’s zijn van eigen creatie, tenzij anders vermeld. Daarom rust er auteursrecht op alle tekst en afbeeldingen op deze site. Deze mogen niet, zonder expliciete toestemming van Nora (eigenaar van PinGetest.be), worden gekopieerd of gedeeld zonder bronvermelding met link naar de desbetreffende blogpost. Indien je een blog of afbeelding wenst te delen, kan dit altijd met de sociale knoppen onder elk artikel.

Affiliate links , advertenties en gesponsorde blogposts

PinGetest.be maakt gebruik van advertenties van derden op PinGetest.be ter ondersteuning van onze website. Bij het klikken op de links, of bij aankopen via gesponsorde links, ontvangen wij een kleine commissie. Zonder dat jij iets extra’s hoeft te betalen.

Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

PinGetest.be bevat links waarmee je PinGetest.be verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. PinGetest.be heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

PinGetest.be is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Wat betreft gesponsorde posts, Pingetest.be zal nooit een product of dienst aanbevelen waar wij zelf niet achter staan. Wij zullen nooit of te nimmer iets aanraden puur voor de commissie. Dit druist in tegen onze basisprincipes.

Giveaways / winacties

Op Pingetest.be kunnen er giveaways, oftewel winacties, komen. Wanneer je deelneemt aan een giveaway ga je akkoord met het feit dat wij je gegevens doorgeven aan het bedrijf dat de producten beschikbaar stelt zodat zij het product naar je toe kunnen sturen. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en zullen deze nooit zonder aanleiding aan derden verstrekken. Na afloop van een giveaway wordt de winnaar persoonlijk hiervan op de hoogte gebracht. De winnaar dient binnen 48 uur te reageren op het bericht, anders komt de prijs te vervallen en/of verloten we het onder de andere deelnemers.

Producten voor giveaways worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. Pingetest.be verloot slechts de producten. Behalve in uitzonderlijke gevallen. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd. De producten worden door het bedrijf verstuurd die de producten beschikbaar heeftgesteld. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met het leveren van het gewonnen product. Dit dient opgenomen te worden met het desbetreffende bedrijf.

Pingetest.be heeft het recht om een giveaway te beëindigen, te onderbreken of hiervan de voorwaarden te wijzigen als omstandigheden hiertoe leiden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Informatie op PinGetest.be

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

De blogposten op Pingetest.be zijn geïnspireerd en gebaseerd op verscheidene webpagina’s die toegankelijk zijn via Pinterest. Het doel van de blogs is om deze pins uit te proberen, lichtjes aan te passen en vervolgens te delen op Pingetest.be. Dit is in geen geval plagiaat of stelen van informatie. Nooit of te nimmer worden er teksten letterlijk overgenomen. Recepten en knutselwerkjes zijn wel gebaseerd op bestaande informatie. PinGetest.be vermeldt altijd een link, wanneer er een recept of knutsel wordt overgenomen.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met Nora (info@pingetest.be). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen zeker op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website namelijk verbeteren.

Acceptatie

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de bovenstaande disclaimer te accepteren.