Disclaimer

Affiliate links , advertenties en gesponsorde blogposts

PinGetest.be maakt gebruik van advertenties van derden op PinGetest.be ter ondersteuning van onze website. Bij het klikken op de links, of bij aankopen via gesponsorde links, ontvangen wij een kleine commissie. Zonder dat jij iets extra’s hoeft te betalen.

Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

PinGetest.be bevat links waarmee je PinGetest.be verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. PinGetest.be heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

PinGetest.be is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Wat betreft gesponsorde posts, Pingetest.be zal nooit een product of dienst aanbevelen waar wij zelf niet achter staan. Wij zullen nooit of te nimmer iets aanraden puur voor de commissie. Dit druist tegen onze basisprincipes.

Giveaways / winacties

Op Pingetest.be kunnen er giveaways komen. Wanneer je deelneemt aan een giveaway ga je akkoord met het feit dat wij je gegevens doorgeven aan het bedrijf dat de producten beschikbaar stelt zodat zij het product naar je toe kunnen sturen. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en zullen deze nooit aan derden verstrekken. Na afloop van een giveaway wordt de winnaar bekend gemaakt op Pingetest.be en vragen wij de winnaar om via het contactformulier zijn/haar gegevens door te sturen. Reageer hier binnen 3 dagen op, anders komt de prijs te vervallen en/of verloten we het onder de andere deelnemers. Wij nemen zelf géén contact op met de winnaars.

Producten voor giveaways worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. Pingetest.be verloot de producten. Over de uitslag kan niet worden gediscusieerd. De producten worden door de bedrijven verstuurd die de producten beschikbaar hebben gesteld. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met het leveren van het gewonnen product.

Pingetest.be heeft het recht om een giveaway te beëindigen, te onderbreken of hiervan de voorwaarden te wijzigen als omstandigheden hiertoe leiden zonder voorafgaande kennisgeving.

Informatie op PinGetest.be

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken dit te melden aan de webmaster.

De blogposten op Pingetest.be zijn geïnspireerd en gebaseerd op verscheidene webpagina’s die toegankelijk zijn via Pinterest. Het doel van de blogs is om deze pins uit te proberen, lichtjes aan te passen en vervolgens te delen op Pingetest.be. Dit is in geen geval plagiaat of stelen van informatie. Nooit of te nimmer worden er teksten letterlijk overgenomen. Recepten en knutselwerkjes zijn wel gebaseerd op bestaande informatie. De meeste posts op mijn blog zijn dus geen eigen creaties, tenzij anders vermeld.

In u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster (info@pingetest.be). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Acceptatie

Door gebruik te maken van deze website geeft je aan de bovenstaande disclaimer te accepteren.